През юни 2013 Механикс Груп кандидатства по оперативна програма
„РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007–2013 г.
По проект „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” са
направени следните инвестиции:

– Dea Global 071007 Hexagon Metrology – трикоординатна измервателна машина с
четци с ултрависока разделителна способност; геометрична компенсация на
грешката, точност 2 микрометъра

– MAZAK Horizontal Center Nexus 5000-II. Обработващ център – 3 оси с ЦПУ, Mazatrol
x – 730 mm
y – 730 mm + 100 mm
z – 740 mm + 70 mm

– Goodway gts 500 XY – Двушпинделен струг – 4 оси с ЦПУ;
с диаметър на прътовия материал минимум Ф 50 мм, максимум Ф 65 мм

– Zoller smile 400 measurefascination – за извънмашинна настройка на инструменти