Механикс Груп беше изложител на международното техническо изложение SwissTech 2014, което се провежда на две години в Базел, Швейцария. На изложението бяха представени производствените възможности на Механикс Груп и бяха проведени срещи с бъдещи и настоящи клиенти на Групата. От години наред Механикс Груп обслужва клиенти от Швейцария и чрез участието си затвърди присъствието си на Швейцарския пазар.