Представители на Механикс Груп посетиха водещото индустриално изложение в Хановер, Германия – Hannover Messe – между 13 и 17 април 2015 г. Бяха проведени двустранни срещи с представители на партньори на групата и потенциални клиенти.