Във връзка с изпълнение на нашата инвестиционна програма с цел увеличаване капацитета и повишаване качеството на механичната обработка бяха закупени Hermle C12u и Mazak i100S Integrex.