От 25 до 29 януари ЕСД България проведе базово обучение за диалогово програмиране с

HEIDENHAIN iTNC 530 на специалисти от ММ Механикс ООД, с. Драгор. В четиридневното обучение се

включиха шестима служителя на фирмата, която разполага с няколко машини на немския производител

HERMLE. Обучението ще допринесе за по-широко използване на възможностите на цифровите програмни

управления, а от там на пълноценна и оптимална работа на машините, което ще доведе до

по-висока ефективност в производствените процеси. Обучението засяга най-често използваните възможности

на диалоговото NC-програмиране на HEIDENHAIN, цикли, координатни трансформаци, управление на файлове

и таблици с инструменти, техники на програмиране и др.