ММ Галваникс – част от групата „МЕХАНИКС ГРУП“ бе одобрена за получаване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Повишаване на производствения капацитет“ по ОП Иновации и конкурентоспособност.

Стойност на проекта – 1 503 700.00 лв, от който собствено финансиране 601 480.00 лв. и 902 220.00 лв. безвъзмездна финансова помощ.

Цел на проекта – закупуване, доставка и пускане в експлоатация на линия за анодно оксидиране на алуминий и производните му сплави.