„ММ ГАЛВАНИКС“ – която е част от „МЕХАНИКС ГРУП“, ще получи безвъзмездна финансова помощ по проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД“ към Министерство на труда и социалната политика. Стойността на проекта е 362 258.00 лева, като от тях 263 129.00 лева собствена инвестиция и 99 128.00 лева безвъзмездна финансова помощ.

Целта на проекта е изграждането на общообемна вентилационна и климатична инсталация.