Във връзка с наша инвестиционна програма целяща увеличаване на производствения капацитет и повишаване на качеството, закупихме леярска машина FRECH K640-62 – 640 тонна за леене на алуминий под високо налягане и пълен комплект оборудване за автоматизация на леенето тип RMC 202-122 към нея.