ОБЯВА

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме, че „ММ Галваникс“ ООД, с. Драгор, има Инвестиционното предложение (ИП) за:  Реконструкция и преустройство на съществуващ склад за готова продукция, суровини и материали в цех ”Галванични покрития” чрез изработка, монтаж и пускане в действие на: Автоматична линия за анодно оксидиране на детайли от алуминий и сплавите, Автоматична линия за фосфатиране и безхромово третиране на детайли от стомана и алуминий и Линия STOHRER DODUCO за: Химическо никелиране на стоманени и алуминиеви детайли, Фосфатиране, Анодно оксидиране на алуминиеви детайли, за производствени и битови нужди в имот УПИ IX, производствена дейност, кв. 30 но плана на с. Драгор, обл. Пазарджик.