Традиционно Механикс Груп се представи като атрактивен работодател на проведения на 17 Октомври 2019 Форум „Ден на кариерата“, който се проведе в ТУ-София, филиал Пловдив,
Механикс Груп и други водещи компании от различни браншове получиха възможността да представят информация за своите стажантски и стипендиантски програми, свободни позиции, възможностите за развитие и реализация, както и да се проведат интервюта със заинтересовани студенти.
Инициативата е със значителна полезност за Механикс Груп, както и за успешната професионална реализация на младите специалисти, които имат желание и търсят възможности да съберат опит и да продължат кариерата си в индустриално предприятие.

Механикс Груп представи и предлага работни позиции и развитие в широк обхват от професионални направления от индустриалния спектър

В механичното производство – програмист технолог, настройчик на машини с ЦПУ, конструктор или дизайнер на промишлени изделия.
В собствената леярна за леене на алуминий под високо налягане – настройчик на леярски машини, технолог леярско производство
За производството на инструментална екипировка възможните позиции са за конструктор, програмист на машини с ЦПУ, технолог или оператор на ерозийни машини.
В цялата производствена верига има позиции за технически контрол, както и в сферата на маркетинга – технолог ценообразуване.
Автоматизираните Линия за фосфатиране и катафореза и Линия за твърдо и нормално анодиране на алуминий предлагат, както високопроизовдителен капацитет така и интересни позиции в обхвата на дейности свързани с галваничните покрития и обработка на повърхности.