Изложението на компании и работодатели „Ден на кариерата“ се проведе традиционно за 12-та поредна година в ТУ-София, филиал Пловдив,

Атрактивен работодател предлагащ професионална реализация в широк обхват от професии Механикс Груп използва възможността да представи информация за своите стажантски програми, свободни позиции, възможностите за развитие и реализация, както и да проведе интервюта със заинтересовани студенти.

Акцент в тазгодишното представяне на групата беше възможностите, които се откриват от стартиралите проекти за развитие и автоматизация на производствените процеси в отделните звена на компанията.

Наскоро закупените и инсталирани леярски машини, съпътстващо оборудване и роботизирани модули в Цех Леярен, позволяват да се планират, организират и изпълнят завършени автоматизирани цикли за производство на детайли на водещи западноевропейски фирми, контрагенти на Механикс Груп.

Друг акцент беше проявения интерес към възможностите на оборудвания с най-висок клас (German&Swiss made) металообработващи машини Инструментален участък в рамките на Механикс Груп. Конструирането и производството на формообразуващи инструменти – пресформи, шприц форми, щанци, бе темата на множество разговори със семестриално завършващи студенти, които имат желание да съберат опит и да продължат кариерата си в индустриално предприятие.

Механикс Груп продължава да предлага работни позиции и възможности за развитие на млади специалисти в значителен брой професионални направления от индустриалния спектър

В механичното производство – програмист технолог, настройчик на машини с ЦПУ, конструктор или дизайнер на промишлени изделия.

В добре оборудваната леярна за леене на алуминий под високо налягане – настройчик на леярски машини, технолог леярско производство, специалист автоматизация,

За производството на инструментална екипировка възможните позиции са за конструктор, програмист на машини с ЦПУ, технолог или оператор на ерозийни машини.

В цялата производствена верига има позиции за технически контрол, както и в сферата на маркетинга – технолог ценообразуване.

Автоматизираните Линия за фосфатиране и катафореза (KTL) и Линия за твърдо и нормално анодиране на алуминий предлагат, както високопроизводителен капацитет, така и интересни позиции в обхвата на дейности свързани с галваничните покрития и обработка на повърхности.

За допълнителна информация и въпроси може да се свържете с нас или да изпратите Вашите автобиография и писмо за проявен интерес на hr@mechanics-group.bg