Механикс Груп (Mechanics Group) е надежден партньор, който непрестанно се стреми да подобрява възможностите си и технологичното си оборудване, за да може да предложи най- доброто комплексно изпълнение на задачи и проекти за своите контрагенти.

В изпълнение на мащабен инвестиционен план ММ Галваникс успешно въведе в експлоатация и стартира дейността на съвременна линия и оборудване, които разширяват обхвата и капацитета на предлаганите технологични услуги.

Автоматична линия за Фосфатиране и Катафорезно лакиране (KTL) заработи на своите пълни обороти за осигуряване на перфектни покрития и високопроизводителен капацитет:

Основни параметри на инсталираното оборудване са

  • елементи за обработка – стоманени и чугунени детайли, алуминиеви отливки /AlSi9Cu3/

  • Капацитет – 150 m²/h (150 кв.м за 1 час)
  • Максимален размер на обработваните детайли 1500х600хН1300 mm
  • Дебелина на катафорезния слой – 20-25 микрометра

ММ Галваникс и Механикс Груп ще очакват Вашите конкретни запитвания, проекти и задачи.

За допълнителна информация и въпроси оставаме на разположение на контактите на групата, както и за директна връзка може да се свържете с

инж. Иванка Илчева, тел. +359 887 925767 , mmgalvanics@abv.bg

KTL Video