Като отговорен работодател активно ангажиран с удовлетворението на своите служители, Ръководството на ММ Механикс ООД отчита икономическата ситуация и като следва инфлационните процеси в страната, продължава своята политика за компенсиране на доходите на своите служители.

От 1-ви Януари 2022 г. бяха приведени в изпълнение:

– увеличение с 8% на основното месечно възнаграждение, както и

– увеличение на стойността на предоставяната социална придобивка „Ваучери за храна“

Считано от 01 Януари 2023 г. се приеха следните нови компенсационни мерки:

– Увеличаване Основното месечно възнаграждение с фиксирана сума от 100 лв

– Увеличаване размера на социалната придобивка „Ваучери за храна“ с допълнителни 100 лв/месечно, като размера да достигне максималния от 200 лв./месечно