ММ МЕХАНИКС ООД подписа Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.077-0261-C01, с което стартира изпълнението...
ММ ГАЛВАНИКС ООД подписа Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.077-0371-C01, с което стартира изпълнението...
Изложението на компании и работодатели „Ден на кариерата“ се проведе традиционно за 12-та поредна година...
    Традиционно Механикс Груп се представи като атрактивен работодател на проведения на 17 Октомври...
    Информация за проведено публично събитие по Проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ...
    Информация за проведено публично събитие по Проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ...
  ПОКАНА за участие в публично събитие по проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ...
ПОКАНА за участие в публично събитие по проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Галваникс...
ММ Галваникс ООД, като бенефициент по Договор за предоставяне на БФП провежда процедура Избор с...
Page 1 of 41 2 3 4