ПОКАНА    за участие в публично събитие по проект     „Повишаване на енергийната ефективност...
ПОКАНА    за участие в публично събитие по проект     „Повишаване на енергийната ефективност...
  От началото на месец Октомври 2017 година ММ Механикс ООД е вече официален доставчик...
Стартира изпълнението на Проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Галваникс ООД“, Договор за предоставяне на БФП...
На 18.08.2017г. ММ Механикс ООД подписа Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-3.001-0799–C01, с което стартира изпълнението на Проект...
Page 2 of 4 1 2 3 4