Във връзка с наша инвестиционна програма целяща увеличаване на производствения капацитет и повишаване на качеството,...
  ММ Галваникс – част от групата „МЕХАНИКС ГРУП“ бе одобрена за получаване на безвъзмездна...
  „ММ ГАЛВАНИКС“ – която е част от „МЕХАНИКС ГРУП“, ще получи безвъзмездна финансова помощ по...
  ММ Механикс ООД приключи изпълнението на основните дейности по проект „Повишаване на производствения потенциал...
„ММ МЕХАНИКС” ООД, ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПУБЛИЧНА ПОКАНА”, С ПРЕДМЕТ: „ ДОСТАВКА...
  От 25 до 29 януари ЕСД България проведе базово обучение за диалогово програмиране с...
  На 23.12.2015 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката,...
  За да подобрим вътрешнозаводските логистични връзки асфалтирахме една от основните артерии, свързваща цех “Леярен“...
  С цел подобряване условията на труд и опазване на околната среда, реализирахме проект по...
Във връзка с изпълнение на нашата инвестиционна програма с цел увеличаване капацитета и повишаване качеството на...
Page 3 of 4 1 2 3 4