ПОКАНА    за участие в публично събитие по проект     „Повишаване на енергийната ефективност...
ПОКАНА    за участие в публично събитие по проект     „Повишаване на енергийната ефективност...
  От началото на месец Октомври 2017 година ММ Механикс ООД е вече официален доставчик...
Стартира изпълнението на Проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Галваникс ООД“, Договор за предоставяне на БФП...
На 18.08.2017г. ММ Механикс ООД подписа Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-3.001-0799–C01, с което стартира изпълнението на Проект...
Във връзка с наша инвестиционна програма целяща увеличаване на производствения капацитет и повишаване на качеството,...
  ММ Галваникс – част от групата „МЕХАНИКС ГРУП“ бе одобрена за получаване на безвъзмездна...
  „ММ ГАЛВАНИКС“ – която е част от „МЕХАНИКС ГРУП“, ще получи безвъзмездна финансова помощ по...
Page 3 of 5 1 2 3 4 5