През юни 2013 Механикс Груп кандидатства по оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА”...
През септември 2012 се закупи HERMLE C22 с 5оси, ЦПУ, Heidenhain iTNC530 х – 450...
Page 4 of 4 1 2 3 4