Механикс Груп беше изложител на международното техническо изложение SwissTech 2014, което се провежда на две...
Четири пазарджишки фирми ще финансират част от разходите по обучението на бъдещи машиностроители. Един от...
През септември 2014 се закупи HERMLE C32 с 5 оси, ЦПУ, Heidenhain iTNC530 x –...
ПРЕЗ МАРТ 2014 СЕ ЗАКУПИХА ТРОВАЛИ KROMAS През март 2014 се закупиха тровали Кromas: 2000...
През юни 2013 Механикс Груп кандидатства по оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА”...
През септември 2012 се закупи HERMLE C22 с 5оси, ЦПУ, Heidenhain iTNC530 х – 450...
Page 5 of 5 1 3 4 5