Висококачествени стругови детайли и прецизна обработка

Като традиционен изпълнител на стругови обработки ММ Аутомотив в рамките на Механикс Груп все повече и повече се развива като специалист в областта на производство на широк спектър от детайли от всички видове черни метали, неръждаеми и конструкционни стомани, цветни метали и техните сплави.

Приложението на произвежданите детайли обхваща от части за автомобилостроене, до детайли за селскостопанска техника и инвентар.

Изпълняваните поръчки покриват средна и голяма серийност на производство, като доверие е гласувано от контрагенти от Унгария, Германия, Нидерландия, Австрия.

Струговия капацитет на ММ Аутомотив - CNC стругове с технологични параметри за обработка на детайли с Диаметри до 250 мм, Дължина до 350 мм и единично тегло до 15 кг - е на разположение за да поеме изпълнение на поръчки за букси, носачи, оси, лагерни легла.

За повече допълнителна информация и технически параметри виж по-долу, изпратете Вашето запитване в  Контактна форма

или за директен контакт се свържете с ММ Аутомотив на

тел. +359 888 301371,  mmautomotive@mechanics-group.bg

CNC Стругове

1 pce GOODWAY GLS 2000, 2-axis, CNC FANUC, D= 250 mm, L= 350 mm

1 pce GOODWAY GLS 200, 2-axis, CNC FANUC, D= 200 mm, L= 250 mm

2 pcs YAMA SEIKI GLS 150, 2-axis, CNC FANUC, D= 160 mm, L= 250 mm

2 pcs CT161, 2-axis, CNC, D= 200 mm, L= 250 mm

2 pcs CT161, 2-axis, CNC, D= 150 mm, L= 200 mm