Нашите отворени
работни позиции

Ако желаете да стартирате или продължите Вашата кариера и успешно да използвате практическия си опит, компетенции и познания в нашето предприятие тогава не се колебайте да кандидатствате с Вашите най-силни аргументи на hr@mechanics-group.bg или попълните формата за кандидатстване

Това е мястото на Вашата нова работа

Добре дошли в Механикс Груп

Оператор на пещ за топене на алуминий

Оператор на пещ за топене на алуминий-цех "Леярен"
Фирмата търси отговорни кандидати за позицията
Изисквания;
-Средно или основно образование. Трудов опит-предимство
-Сертификат за правоспособност за водач на мотокар.
-Спазва производствената технология, организацията на работа и работните инструкции.
Ние предлагаме:
-добро трудово възнаграждение
-бонуси
-осигурен транспорт
-ваучери за храна
-възможност за развитие
-обучение

Оператор на преса за щанци

  Основни изисквания:
- Умения за работа с машини за шлосерска и пресова обработка;

Основни отговорности:
- Извършва монтиране, регулиране, проби и работа с щанцови инструменти;
- Работи с производствено оборудване – преси и щанци;
- Прави визуален контрол на детайлите;

Изисквания:
-Образование-средно
- Дисциплинираност и отговорност;
- Умения за работа в екип;
- Умения за бърза и адекватна реакция, лоялност;

Ние ви предлагаме;
-Отлично заплащане
-Храна
-Транспорт
-Бонуси

Шлосер - шмиргелист на отливки

I. Описание на длъжността:
1.Обработване и почистване на отливки от алуминий
2. Извършва шлосерска обработка.
3. Изпилва детайли, шмиргелова с ръчен или стационарен шмиргел.
4. Отстранява груби деформации,
5. Изпълнява и други задачи, възложени му във връзка с изпълняваната работа.

II. Необходима квалификация:
1. Вид и равнище на образованието: средно
2. Трудов опит – предимство
Изисквания:
- Желание за работа в екип;
- Организираност;
Фирмата предлага;
- отлично заплащане
- храна/ваучери
- транспорт
- бонуси
- обучение

Шлосер - матричар

I. Описание на длъжността:
1. Извършва шлосерска обработка.
3. Работа с универсални пробивни машини, нарязва резба – ръчно или машинно, шмиргелова с ръчен или стационарен шмиргел.
4. Полира детайли.
5. Почиства, промива и смазва инструменти.
6. Отстранява груби деформации..
7 .Работа с измервателни инструменти.
8. Изпълнява и други задачи, възложени му във връзка с изпълняваната работа.
II. Необходима квалификация:
1. Вид и равнище на образованието: средно - техническо образование.
2. Трудов опит – предимство
3. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорен, организиран, изпълнителен, дисциплиниран.
III.Ние ви предлагаме:
1.Отлично заплащане
2.Транспорт
3.Храна/Ваучери
4.Бонуси
5.Обучение

Електротехник

Дейност в областта на поддръжка на машини и съоръжение:

- Изпълнение окабеляване, кабелни трасета, монтаж на модули ,ел.ремонти на машини
- Изпълнение на електро-табла - монтаж и подвързване.

Изисквания към кандидата:

- Образование: висше или средно специално в областта на електротехника
- Готовност за работа в екип;
- Желание за работа и интерес в областта на елекротехника и поддръжка на машини и съоръжения;
- Умения за работа с електрически инструменти.

Ние ви предлагаме:

-Възможност за развитие
-Добро заплащане
-Бонуси
-Транспорт
-Храна

Настройчик - оператор на машини с ЦПУ-CNC

Настройчик - оператор на машини с ЦПУ - инструментално производство

Описание на длъжността:

1. Познава работата на машини с ЦПУ.
2. Познава и ползва техническата документация (правилници, наредби) за поддържането и обслужването на машините и съоръженията
3. Познава и ползва конструкцията и технологията на изработваните детайли, начините на работата на различните захващащи устройства
4. Познава и ползва начините за увеличаване на производителността на труда при механичната обработка
5. Познава механичните свойства на режещите инструменти
6. Познава основните понятия за допуските и сглобките и техническите измервания
7. Познания в САМ софтуер и умения в програмирането на машини с ЦПУ.
8. Умения за работа с прецизни измервателни инструменти
9. Умения за работа в екип, с внимание и отговорност

Изисквания:
1. Средно специално или висше техническо образование.

Ние ви предлагаме:
1.Отлично заплащане.
2.Обучение.
3.Транспорт.
4. Храна/ваучери

Леяр

Описание на длъжността:
1.Извършва зареждане на пещите за топене с алуминиеви сплави и добавки.
2.Следи и контролира правилното водене на процеса на топене на метала.
3.Обслужва специализирани автоматични машини за леене на алуминиеви детайли под налягане.
4.Води необходимата документация за произведената продукция.
5.Следи и отговаря за качеството на произвежданите детайли. При проблеми незабавно уведомява прекия ръководител и контрольора по качеството.
6.Възможност за обучение.
Квалификация:
1.Образование: средно, средно техническо.
Ние ви предлагаме:
- отлично заплащане
- бонуси
- осигурен транспорт
- осигурена храна/ваучери