ММ MЕХАНИКС ООД, като краен получател по Договор за финансиране № BG-RRP-3.004-1177-C01, провежда процедура Избор...
На 10.04.2023 г. ММ МЕХАНИКС ООД подписа Договор за финансиране № BG-RRP-3.004-1177-C01, с което стартира...
Като отговорен работодател активно ангажиран с удовлетворението на своите служители, Ръководството на ММ Механикс ООД...
На 16.09.2022 г. ММ ГАЛВАНИКС ООД подписа Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-6.002-0184-C01, с...
На 16.09.2022 г. ММ МЕХАНИКС ООД подписа Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-6.002-0020-C01, с...
Механикс Груп (Mechanics Group) е надежден партньор, който непрестанно се стреми да подобрява възможностите си...
ММ МЕХАНИКС ООД подписа Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.077-0261-C01, с което стартира изпълнението...
ММ ГАЛВАНИКС ООД подписа Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.077-0371-C01, с което стартира изпълнението...
Изложението на компании и работодатели „Ден на кариерата“ се проведе традиционно за 12-та поредна година...