ММ Галваникс ООД, като бенефициент по Договор за предоставяне на БФП провежда процедура Избор с...
ОБЯВА На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване...
ПОКАНА    за участие в публично събитие по проект     „Повишаване на енергийната ефективност...