Традиционно Механикс Груп се представи като атрактивен работодател на проведения на 17 Октомври...
    Информация за проведено публично събитие по Проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ...
    Информация за проведено публично събитие по Проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ...
  ПОКАНА за участие в публично събитие по проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ...
ПОКАНА за участие в публично събитие по проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Галваникс...
ММ Галваникс ООД, като бенефициент по Договор за предоставяне на БФП провежда процедура Избор с...
ОБЯВА На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване...