Нестандартно оборудване и приспособления

Екип от инженери и специалисти осигуряват улесняване и оптимизиране на механичната обработка на детайлите, като конструират и изработват специални приспособления, захвати и инструменти, съобразени със спецификата на всеки детайл и технологията за обработката му. Разработват се и произвеждат многошпинделни глави за едновременно пробиване на отвори.
Участъка разполага с възможности за универсална и CNC обработка, широк набор инструменти и оборудване за ръчна обработка и монтаж.

Машинно оборудване

Фрези
- KNUTH, 3-axis, тип Бридж Порт
- MAHO MH 500, 4-axis
Стругове
- C 11 МВ, универсален
- Proma SPC – 900 PA, универсален
- ИЖ 14611П, универсален
Шлайфове
- 2 бр. Knuth Плосък шлайф

МЕХАНИКС ГРУП