Термична обработка
на детайли от стомана и алуминий

Всички видове термична обработка са допълнителните технологични възможности, които Механикс Груп включва към предлаганите комплексни решения за изработката на стоманени и алуминиеви детайли.
Механикс Груп разполага с модерно оборудване, което позволява извършване на обемно и повърхностно закаляване на метали в защитна атмосфера, чрез термична обработка. Технологичните процеси подобряват и усъвършенстват структурата, якостните и механични свойства на металите с гарантирано качество.

НОВО!

 Пещ за вакуумно закаляване Schmetz, за детайли с максимални размери до 900 х 900х H600 мм и с капацитет до 1000 кг разширява технологичните възможности на Механикс Груп.

За повече допълнителна информация и технически параметри виж по-долу или изпратете Вашето запитване в Контактна форма

За стомани


- Закаляване
- Подобрение
- Нормализация
- Отгряване
- Повърхностно закаляване с ТВЧ
- Закаляване, отгряване и отпускане във вакуумна пещ
- Цементация – газова
- Цементация – твърда
- Карбонитриране

За алуминий

- Стареене на алуминиеви детайли

Оборудване

Термична обработка на стомани 

- Пещ за вакуумно закаляване Schmetz, за детайли с максимални размери до 900х900хH600 и обем 1000 кг  

- 2 бр. Пещи за вакуумно закаляване “Degussa”, за детайли с максимални размери до 500х500хH300 и обем 80 кг на пещ
- 2 бр. Пещи за газова цементация
- Пещ за карбонитриране
- 6 бр. Пещи за закаляване във вода и масло
- Индукционно закаляване/ ТВЧ 6 KW
- Индукционно закаляване/ ТВЧ 60 KW

Термична обработка на алуминий

- Пещи за отпускане