МЕХАНИКС ГРУП

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ЦЯЛОСТНИ И КАЧЕСТВЕНИ РЕШЕНИЯ

УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ,

Нашата цел е да предложим на индустриалните клиенти завършеното решение за производство на детайли, което пести време, управленски усилия, разходи за контроли, гарантира качество на продукцията и сигурност на доставките. Благодарение на мащабните инвестиции през последните години, Механикс Груп разполага с голяма и добре оборудвана леярна за леене на алуминий под високо налягане, както и с едно от най-добрите звена за механична обработка на детайли. Останалите производства също са обновени и подобрени, за да има Групата увеличен капацитет.

Особено внимание е отделено на производството на инструментална екипировка – пресформи, шприцформи и щанци – като основата на производството на даден детайл.

Механикс Груп се насочва все повече към изработка на възли и готови изделия за фирми от различни браншове – сервизно оборудване, автоматични системи, осветителни тела, мебели и други.

Механикс Груп Ви предлага най-доброто решение за производството на детайли като Ви кани да се запознаете със съдържанието на сайта и да ни посетите на място с конкретно запитване.

С уважение,Инж. Ангел Чолаков

ЕФЕКТЪТ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ТЕХНОЛИГИИ

ИСТОРИЯ

Производственият комплекс в Драгор е създаден през 1971 г. като база за производство на информационни носители. През годините до 1990 г., заводът е бил единственият производител на магнитни пакети и дискети в Източна Европа. От средата на 90те години заводът се преструктурира в частни дружества с промяна на производствената насоченост, като ММ Механикс ООД, основано през 2000 г., става водещо в механичната обработка на детайли.

През последните години ММ Механикс ООД се развива в леенето на алуминий под високо налягане, термичната обработка, покрития и монтаж. Особено внимание се обръща на контрола на качеството, като се инвестира в най-съвременните измервателни машини.

Като водеща фирма, ММ Механикс ООД поддържа философията на подкрепа и запазване на производствения комплекс в Драгор и на утвърдените производствени специалисти, като обединява дейностите и на другите частни производствени фирми, чрез дялово и управленско участие в тях – ММ Галваникс ООД, ММ Инструментс ООД и ММ Аутомитив ООД.

Механикс Груп е маркетинг наименование на обединението на всички производства, които са посветени на общата цел – да се предоставят на индустриалния клиент различни завършени решения за производството на детайли.

Стратегията на Механикс Груп е да обхване цялостния производствен цикъл на детайлите и възлите като изразено конкурентно преимущество. От създаването на модела, производството на инструмента, отливането на детайла, механичната обработка, покритието, монтажа, опаковката и експедицията, всичко подлежащо на стриктен качествен контрол.

Визията на Механикс Груп е да бъде лидер в производството на детайли, възли и продукти за индустриални клиенти, като им осигурява цялостно завършено решение при оптимални цени и безкомпромисно качество.