Предварителен монтаж, монтажни възли и комплексни изделия

Като производител на сложни механични детайли и елементи Механикс Груп може да ви предложи монтажа на Вашите изделия. Ние поемаме всички процеси, които не са съобразени във Вашата производствена организация.
Използвайте нашата монтажна услуга за предварително сглобяване, монтаж на компоненти, производство на модули или окончателен монтаж на целия продукт. Предлагаме Ви всичко от производството на части до окончателния монтаж и опаковане от един единствен източник!

Нашето предложение

» Предварителен монтаж на механични детайли
Ние опростяваме вашия работен процес чрез предварително монтиране на механични елементи и компоненти.
Предварителното сглобяване на произведените компоненти, доставката на стандартни елементи, както и изграждането на монтажни приспособления и монтажни принадлежности могат да опростят и улеснят окончателния ви монтаж. Чрез намаляване на етапите на сглобяване във Вашата база, се намаляват и възможните усложнения със закъснения и допълнителни разходи и Вие оставате гъвкави.

» Монтаж на групи и монтажни възли
Ние поемаме монтажа на отговорни модули и групи.
Координацията на производството на различни детайли и компоненти при различни доставчици е сложна. И съвпадането на много от тези компоненти със сравнително точен и сложен монтаж представлява риск за увеличени разходи и време за изпълнение на целия проект.
Механикс Груп поема адаптирането и оптимизирането на части от различни производствени процеси и технологии. Ние произвеждаме вашите различни детайли и извършваме монтажа на механичните компоненти точно, бързо и с гаранция. Спестете време и разходи и използвайте монтажните ни услуги за координирано производство и монтаж.

» Краен монтаж на цялостни изделия
Производство с окончателен монтаж.
Сглобяваме вашите детайли и компоненти в готов краен продукт.
За Вашия продукт трябва да бъдат координирани няколко технологични доставчици . Ние разполагаме с необходимите ресурси за тези и други подобни задачи.
Поръчайте ни с производството и монтажа на Вашето цялостно устройство!

Възползвайте се от потенциала за намаляване на разходите!

Автомобилостроене
Индустриална електроника
Автоматизация и автоматични ситеми
Медицинска техника