Високо ниво на качество придружава процеса на механична обработка на детайлите

Механикс Груп произвежда механично обработени детайли и елементи със сложна конфигурация и висока точност.
Механикс Груп е специализирала в рентабилното производство на висококачествени и отговорни детайли в малки, средни и големи серии. Нашето постоянно проследяване на процесите осигурява изработката на детайлите гарантирана повтаряемост и с постоянно във времето качество.

Ние произвеждаме във всички черни и цветни метали
» черни всички видове, обикновени и легирани стомани

»  неръждаеми, конструкционни и инструментални стомани

» чугун и чугунени прокати

» цветни метали и сплави - алуминий, мед, бронз, месинг, титан, магнезий

» синтеровани материали и технически пластмаси

Обхватът на използваните за тази цел технологии е широк и се адаптира към технологичното развитие чрез целенасочени инвестиции.

Механикс Груп разполага със съвременен и високопроизводителен машинен парк в Механично производство.
За по нататъшна комплексна обработка и завършващи технологични операции на детайлите на разположение са мощностите на Механикс Груп за Термична обработка и Галванични покрития, както и възможностите за асемблиране на детайлите в монтирани модули, Възли и монтажни групи
Детайлите произведени от Механикс Груп са с приложение в много индустриални отрасли – автомобилостроене, индустриална електроника, автоматични системи, осветителна индустрия, медицинска техника, машиностроене и транспорт.
Лагерни тела, съединители, дискове и носачи, държачи, централни автомобилни конзоли, корпуси, капаци, охладители, армировки и други принадлежности са краткия списък от детайли, които Механикс Груп произвежда.

Автомобилостроене
Индустриална електроника
Осветителна индустрия
Автоматизация и автоматични ситеми
Медицинска техника
Машиностроене