Инструменти за всяка форма

Прецизни и издръжливи инструменти произведени в съчетание на най-съвременни технологии и използването на висококачествени материали, конструкционни и високо легирани стомани на фирмата Bohler и стандартизирани и нормализирани елементи на утвърдените фирми в машиностроителния сектор.
Всички изработени инструменти се термоподобряват, цементоват и закаляват в термообработващия участък на Механикс Груп

Професионален и висококвалифициран екип осъществява
» моделиране на елементите и артикулите съгласно задание на клиента
» преработка към приложимо за леене под налягане (за пресформи)
» подпомагане за развитие на изделието (за шприцформи)
» цялостна концепция и конструкция на инструмента
» комплексна изработка и монтаж
» подпомагане при изпълнение на пробна/мострена серия
» оптимизиране на предоставени от клиента инструменти

Проектирането на инструментите и конструктивно-технологичната подготовка на производството се извършва от инженерния екип с помощта на CAD-CAM системи Solid Works.
Инструментите се произвеждат с високопроизводителни специализирани машини, предназначени изключително за Инструментално производство (препратка)

Пресформи 

основни параметри

Шприцформи
Щанци
Щампи
Бластформи