Висококачествени
повърхности и покрития

Като традиционен производител на химични и електрохимични покрития Механикс Груп все повече и повече се развива като специалист в областта на защитни, декоративни и функционални повърхностни технологии за покрития върху стомана, чугун, мед и нейните сплави, алуминий и алуминиеви сплави, ЦАМ и др .

Много опитен и взискателен екип държи изключително много не само на качеството, но и на прецизността и вниманието към малките детайли при изпълнение на поръчките.
Добре оборудвана база с машини и линии за широк спектър от технологични решения осигуряват бързо и гладко протичане на производствения процес.

Ориентиране към клиента, гъвкавост, инвестиционна и иновативна енергия запазват силното присъствие на пазара и гарантират стабилно развитие в Механикс Груп на цялостно ноу-хау за повърхностни покрития. Потопете се и разкрийте възможностите ни за всеобхватни покривни системи

Електрохимични покрития
 • анодно оксидиране /елоксиране/ на алуминий и сплавите му с химично и електрохимично оцветяване;
 •  блестящо посребряване
 • блестящо поцинковане - алкално и кисело с безцветна, синкава, жълта, черна и зелена пасивация
 •  блестящо покалаяване
 • блестящо никелиране
 • блестящо помедняване
 • месинговане
 • блестящо декоративно хромиране
 • твърдо износо устойчиво хромиране
 • електрохимично полиране на алуминий и неръждаема стомана
Химични покрития
 • химическо никелиране на стомана и сплавите й, алуминий и сплавите му, мед и сплавите й
 • химическо оксидиране на стомана и сплавите й
 • безхромово третиране на алуминий и сплавите му
 • фосфатиране – цинково и манганово на стомана и чугун
Повърхностни обработки
 • стъклостроене
 • песъкоструене