Боядисване и монтаж
на цялостни изделия и монтажни групи

Ние реализираме Вашите проекти до цялостно монтирани изделия или готови за вграждане групи. При нас вашият чертеж става готов продукт, включващ металообработване и повърхностна обработка. От мострите до серийния продукт.
Ние извършаваме цялостно боядисване по способа на електростатично прахово и течно боядисване на изделия от черни и цветни метали по RAL каталог. Техниката и оборудването е от последно поколение на утвърдени световни марки в тази област

Прахово боядисване

Линия за прахово боядисване включваща:
- полуавтоматична инсталация за третирани на детайлите за боядисване
- пещ-сушилня
- камера за ръчно електростатично боядисване
- камера за автоматично електростатично боядисване
- пещ за изпичане
- инсталация за течно електростатично боядисване
Prima Sprint, WAGNER Ръчна електростатична установка за ръчното прахово електростатично нанасяне 
NORTON Техника за автоматичното прахово боядисване

Проверка на качеството

- Posi Tector 6000 за Контрол на дебелината на покритието

Монтаж

- Линия за монтаж на Електро магнит
- Линия за монтаж на Универсален държач
- Линия за монтаж Инструменти за поставяне на подови покрития

МЕХАНИКС ГРУП