Контрол и осигуряване на качеството

Контролът на качеството, предлаган от Механикс Груп, осигурява качеството на производствените процеси, продукти, съоръжения, оборудване, системи и покрития.
Контрол на качеството включва всички оперативни дейности и стъпки, които се следват, за да се контролира качеството на продуктите или услугите, предоставяни за съответната фирма. Това се постига с непрекъснато наблюдение на всички фирмени дейности от опитен персонал за правилното протичане и контрол на всички процеси.

Основните нива през които се осъществява контрола са
» входящ контрол на материалите и стоките
» контрол на качеството по време на производствения процес
» краен контрол и изпитания в т.ч. типови и специални по заявка на клиента

Значителни инвестиции в техника и в технологии за оборудвана лаборатория за технологичен контрол гарантира извличането на надеждни данни и цялостно управление на процесите.
Повече информация за нашите внедрени системи за осигуряване на качеството може да намерите в Устойчиви политики

Контрол и осигуряване на качеството

Оборудване за мерене и контрол
 • Etalon Derby, 3-axis, Триосна измервателна машина,, x 460 mm; y 510 mm; z 410 mm
 • Dea Global 071007 Hexagon Metrology, 3-axis, MPEe (1,5+L/333) μm
 • TESA Micro-Hite 3D 454, Триосна измервателна машина
 • CARL Zeiss Уреди за измерване на геометрични размери по дължина
 • MEMO–HITETESA, Уреди за измерване на геометрични размери по височина
 • Mitutoyo, Уреди за измерване на геометрични размери
 • UIM 21 Микроскопи
 • Briviskop BVR 187,5 H, Уред за измерване на твърдост
 • Tesa Rugosurf, Уред за измерване на грапавост
 • Zoller smile 400/pilot 3.0 measurefascination - за измерване на инструменти
 • Рентгенов контрол на отливките X-ray cabinet, VisiConsult XRH 111eco
 • Спектрометър Oxford Instruments Foundry Master UV

МЕХАНИКС ГРУП