Стандартни и индивидуални
опаковъчни и транспортни решения

Устойчивата и качествена опаковка гарантира адекватната защита на детайлите при транспорт и съхранение.
Механикс Груп разполага с възможности и осъществява пакетиране на готовите детайли и изделия в клиентски опаковки, групови опаковки и транспортни опаковки. Компанията работи съгласно изискванията на клиента и предлага надеждно опаковане на готовата продукция с цел запазване целостта и качеството на изделията по време на транспорт и за последващо съхранение.
Приоритет на Механикс Груп е да съдейства на партньорите си за намиране на най-стабилния и икономичен начин за опаковане на продуктите.
Създадените взаимоотношения спомагат за разбирането на изискванията им и развиването на решения за доставка, които да ги изпълнят най добре.
За партньори с рамкови договори осигуряваме ритмични доставки, както и за клиенти с по малки обеми предлагаме гъвкави графици и планиране.
За базирани в страната клиенти се използват куриерски и транспортни фирми за срочни доставки, като имаме възможност за осъществяване на доставка и със собствени транспортни средства.
За интернационално разположените партньори организираме транспортни решения с регулярни транспортни линии и спедитори за индивидуални решения на база EXW, както DDP.

Внимание върху всеки аспект от производствените процеси, опаковъчните операции, организиране на доставките осигурява безпроблемна услуга с максимална гъвкавост и надеждност в графиците.

Опаковка и Логистика
  • обособен участък сортиране и опаковка
  • прахозащитени помещения
  • складови площи
  • вътрешнозаводски транспортни и товарни средства
  • лекотоварни автомобили за транспорт в страната

 

Предимствата
на Механикс Груп

Комплексни логистични решения

Индивидуалност и рентабилност

На време, качествено и сигурно