С цел подобряване условията на труд и опазване на околната среда, реализирахме проект по ФУТ за аспирационна система, подобряваща работата в цех “Термичен“, участък “Протегляне“, участък “Шлайфане“, участък “Заваряване“ в цех МО, а така също участък “Ръчна обработка“ в цех Леярен. Стойността на проекта се оценява за 240 000 лв.