За да подобрим вътрешнозаводските логистични връзки асфалтирахме една от основните артерии, свързваща цех “Леярен“ с цех “МО“, където е най-интензивно движението.

Направихме основен ремонт на входния блок за подобряване на външния вид и пропускателния режим.